Skolevalgresultater - Sammenlign skoler

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgresultat i prosent 2003

PartiLandsoversiktNordland fiskerifagskoleVestvågøy videregående skole
RV
4.6
3.1
6.5
SV
21.5
25.8
24.6
A
13.4
5.2
6.0
SP
7.0
18.6
10.6
MDG
1.0
0.0
1.0
KrF
3.7
4.1
6.5
V
3.4
1.0
1.0
H
12.9
5.2
8.0
FrP
25.7
26.8
24.1
NKP
0.4
**
PP
1.6
2.1
1.5
DLF
0.0
**
RFP
0.1
**
KYST
2.1
6.2
10.1
MDG/RV
0.6
**
SáB/SfP
0.2
**
KS
0.2
**
SL/TLS
0.0
**
NFP
0.0
**
SP/MDG
0.1
**
OB
0.1
**
DD
0.0
**
DEM
0.9
2.1
0.0
FL
0.0
**
VMB
0.2
**
Valgstatistikk 2003
Land Nordland fiskerifagsk. Vestvågøy vgs.
Antall stemmeberettigede 149229 220310
Antall avgitte stemmer 113706 116220
Deltakerprosent 76.2% 52.7% 71.0%
Antall gyldige stemmer 108995 97199
Antall forkastede stemmer 4711 1921
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo for hver skole 2003
Nordland fiskerifagsk. Vestvågøy vgs.
Fullt navn Nordland fiskerifagskole Vestvågøy videregående skole
Kommune Vestvågøy Vestvågøy
Fylke Nordland Nordland
Valgform Papirvalg Papirvalg
Nettadresse* http://vest-lofoten.vgs.no/ http://vest-lofoten.vgs.no/

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.