Skolevalgresultater for Bibelskolen Bildøy

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1999 prosent
RV
3.2
SV
3.2
A
0.0
SP
1.6
MDG
0.0
KrF
64.5
V
1.6
H
3.2
FrP
12.9
NKP
3.2
PP
3.2
NLP
3.2

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1999 1997
PartiStemmer%+/-%
Andre---2.5
RV23.2+3.20.0
SV23.2+3.20.0
A00.00.00.0
SP11.6-3.34.9
MDG00.00.00.0
KrF4064.5-23.387.8
V11.6-0.82.4
H23.2+3.20.0
FrP812.9+12.90.0
NKP23.2+3.20.0
PP23.2+0.82.4
NLP23.2+3.20.0

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1999 1997
Antall stemmeberettigede 83 44
Antall avgitte stemmer 62 41
Deltakerprosent 74.7% 93.2%
Antall gyldige stemmer 62 41
Antall forkastede stemmer 0 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
1999
Fullt navn Bibelskolen Bildøy
Kort navn Bildøy bibel
Kommune Fjell
Fylke Hordaland
Valgform Papirvalg
Nettadresse* www.bbb.vgs.no

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.