Skolevalgresultater for Oslo By Steinerskole

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2007 prosent
RV
6.8
SV
51.9
A
8.3
SP
4.2
MDG
0.4
KrF
2.7
V
9.1
H
10.6
FrP
6.1
NKP
0.0
PP
0.0
DLF
0.0
SAMFS
0.0
KYST
0.0
KS
0.0
OB
0.0
DEM
0.0
DA
0.0
IP
0.0
2007
PartiStemmer%+/-
Andre---
RV186.8-
SV13751.9-
A228.3-
SP114.2-
MDG10.4-
KrF72.7-
V249.1-
H2810.6-
FrP166.1-
NKP00.0-
PP00.0-
DLF00.0-
SAMFS00.0-
KYST00.0-
KS00.0-
OB00.0-
DEM00.0-
DA00.0-
IP00.0-

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2005. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2007
Antall stemmeberettigede 372
Antall avgitte stemmer 285
Deltakerprosent 76.6%
Antall gyldige stemmer 264
Antall forkastede stemmer 21
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
2007
Fullt navn Oslo By Steinerskole
Kort navn Oslo By Steiner
Kommune Oslo
Fylke Oslo
Valgform Papirvalg
Nettadresse* www.oslo-bysteinerskole.no

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.