Skolevalgresultater for Arbeidsinstituttet i Drammen

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1991 prosent
RV
3.1
SV
4.6
A
33.8
SP
7.7
KrF
7.7
V
1.5
H
7.7
FrP
20.0
PP
1.5
SI
12.3
1991
PartiStemmer%+/-
Andre---
RV23.1-
SV34.6-
A2233.8-
SP57.7-
KrF57.7-
V11.5-
H57.7-
FrP1320.0-
PP11.5-
SI812.3-

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1991
Antall stemmeberettigede 86
Antall avgitte stemmer
Deltakerprosent 75.6%
Antall gyldige stemmer 65
Antall forkastede stemmer
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
1991
Fullt navn Arbeidsinstituttet i Drammen
Kort navn AI Drammen
Kommune Drammen
Fylke Buskerud
Valgform Papirvalg
Nettadresse* http://www.aib.bfk.no/

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.

Kommentar til denne skolen

Fra 2003 en avdeling under Arbeidsinstituttet i Buskerud. Før 2003 en selvstendig enhet. AIB består av fire avdelinger - Kongsberg, Ringerike, Midtfylket og Drammen.

Det er usikkert om resultatene til og med 2011, omfatter flere avdelinger enn Drammen.

Skolevalget 2015: Resultatet omfatter alle fire avdelingene i Buskerud.

Skolesammenslåing

Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.