Skolevalgresultater for Nord-Gudbrandsdal vgs., avd. Klones

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2007 prosent
RV
0.0
SV
5.6
A
22.2
SP
66.7
MDG
0.0
KrF
0.0
V
5.6
H
0.0
FrP
0.0
PP
0.0
KYST
0.0
KS
0.0
DEM
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2007 2001 1997 1995 1993 1991
PartiStemmer%+/-%%%%%
Andre---5.61.51.13.80.0
RV00.0-2.81.42.40.91.0
SV15.6-16.77.012.911.113.4
A422.2-0.99.95.910.225.8
SP1266.7-43.563.460.067.636.1
MDG00.0-0.00.01.20.0*
KrF00.0-4.61.41.20.00.0
V15.6-8.37.02.40.05.2
H00.0-2.81.49.40.93.1
FrP00.0-14.87.03.54.615.5
PP00.0-0.00.0*0.9*
KYST00.0-*****
KS00.0-0.0****
DEM00.0-*****

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2005. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2007 2001 1997 1995 1993 1991
Antall stemmeberettigede 34 123 77 100 115 144
Antall avgitte stemmer 20 112 73 85
Deltakerprosent 58.8% 91.1% 94.8% 85.0% 93.9% 67.4%
Antall gyldige stemmer 18 108 71 85 108 97
Antall forkastede stemmer 2 4 2 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
2007
Fullt navn Nord-Gudbrandsdal vgs., avd. Klones
Kort navn Nord-Gudbrandsdal vgs., avd. Klones
Kommune Vågå
Fylke Oppland
Valgform Papirvalg
Nettadresse* www.klones.vgs.no

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.

Kommentar til denne skolen

De fire videregående skolene i Nord-Gudbrandsdal, Hjerleid, Klones, Lom og Otta vidaregåande skule, ble sammenslått til Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule den 1. januar 2004. Dette medfører at til og med skolevalget i 2003 er navnet på denne skolen Klones vgs., og fra og med skolevalget i 2005 er navnet Nord-Gudbrandsdal vgs., avd. Klones.
NB: Resultatene for Lom vgs. i 2003 og 1999 kan være inneholder resultater for denne skolen (Klones vgs.).
Nord-Gudbrandsdal vgs. avd. Klones legges ned fra 30. juni 2009,
naturbruksopplæringen som dette skoleåret har vært her, skal fra neste skoleår fortsette på avdeling Otta.

Skolesammenslåing

Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.