Skolevalgresultater for Nordreisa videregående skole

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1993 prosent
RV
15.8
SV
26.6
A
10.8
SP
24.7
KrF
4.7
V
5.0
H
5.0
FrP
4.2
SNF
0.0
FLP
2.4
FFR
0.8

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%
Andre---0.98.4
RV6015.8+11.74.10.9
SV10126.6-6.132.722.2
A4110.8-7.017.839.5
SP9424.7+2.022.71.2
KrF184.7-1.66.36.8
V195.0+3.81.22.3
H195.0-3.08.08.9
FrP164.2-2.16.39.8
SNF00.0-**
FLP92.4-**
FFR30.8-**

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1991. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1993 1991 1989
Antall stemmeberettigede 500 550 518
Antall avgitte stemmer
Deltakerprosent 76.0% 74.5% 82.6%
Antall gyldige stemmer 380 410 428
Antall forkastede stemmer
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
1993
Fullt navn Nordreisa videregående skole
Kort navn Nordreisa vgs.
Kommune Nordreisa
Fylke Troms
Valgform Papirvalg
Nettadresse* www.nordtroms.vgs.no

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.

Kommentar til denne skolen

Etter sammenslåing med Skjervøy vgs., 1.8.2011, endres navnet på skolen fra Nordreisa vgs. til Nord-Troms vgs., skolested Nordreisa.
Fra og med 2013 rapporterer skolen ett samlet resultat, se Nord-Troms vgs.

Skolesammenslåing

Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.