Skolevalgresultater for Nordreisa videregående skole

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1989 prosent
RV
0.9
SV
22.2
A
39.5
SP
1.2
MDG
0.0
KrF
6.8
V
2.3
H
8.9
FrP
9.8
NKP
0.0
PP
0.5
SI
7.9
1989
PartiStemmer%+/-
Andre---
RV40.9-
SV9522.2-
A16939.5-
SP51.2-
MDG00.0-
KrF296.8-
V102.3-
H388.9-
FrP429.8-
NKP00.0-
PP20.5-
SI347.9-

* = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1989
Antall stemmeberettigede 518
Antall avgitte stemmer
Deltakerprosent 82.6%
Antall gyldige stemmer 428
Antall forkastede stemmer
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
1989
Fullt navn Nordreisa videregående skole
Kort navn Nordreisa vgs.
Kommune Nordreisa
Fylke Troms
Valgform Papirvalg
Nettadresse* www.nordtroms.vgs.no

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.

Kommentar til denne skolen

Etter sammenslåing med Skjervøy vgs., 1.8.2011, endres navnet på skolen fra Nordreisa vgs. til Nord-Troms vgs., skolested Nordreisa.
Fra og med 2013 rapporterer skolen ett samlet resultat, se Nord-Troms vgs.

Skolesammenslåing

Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.