Skolevalgresultater for Bjørgvin videregående skole, avd. Landås

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1997 prosent
RV
3.6
SV
9.8
A
32.1
SP
4.5
MDG
1.8
KrF
4.5
V
6.2
H
5.4
FrP
29.5
NKP
0.0
PP
0.0
KKP
1.8
NLP
0.9
FLP
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%%
Andre---15.93.20.10.0
RV43.6-1.45.00.61.10.5
SV119.8-2.812.649.831.014.9
A3632.1+1.830.314.07.719.1
SP54.5+2.81.75.61.40.3
MDG21.8+0.11.70.01.10.8
KrF54.5-1.45.91.90.30.8
V76.2+4.51.73.72.83.4
H65.4-5.510.99.78.228.9
FrP3329.5+21.97.65.944.631.2
NKP00.00.00.00.00.00.3
PP00.0-5.05.05.60.00.0
KKP21.8-*0.0**
NLP10.9-0.81.70.0**
FLP00.00.00.00.01.7*

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1995. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1997 1995 1993 1991 1989
Antall stemmeberettigede 137 205 470 500 493
Antall avgitte stemmer 127 119
Deltakerprosent 92.7% 58.0% 68.3% 70.4% 78.7%
Antall gyldige stemmer 112 119 321 352 388
Antall forkastede stemmer 15 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
1997
Fullt navn Bjørgvin videregående skole, avd. Landås
Kort navn Bjørgvin vgs., avd. Landås
Kommune Bergen
Fylke Hordaland
Valgform Papirvalg
Nettadresse* gudmund.vgs.no/hav-v

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.

Kommentar til denne skolen

Skolen er registrert under navnet HAV vgs. til og med skolevalget i 1995. I 1997 ble skolen sammenslått med Bjørgvin vgs., men deltok i skolevalget som egen avdelig under navnet Bjørgvin vgs., avd. Landås. Fra og med skolevalget i 1999 er Bjørgvin vgs. og avdeligen Låndås sammenslått under navnet Bjørgvin vgs.

Skolesammenslåing

Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.