Skolevalgresultater for Tvedestrand og Åmli videregående skole, avd. Tvedestrand

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2015 prosent
Rødt
12.0
SV
4.6
A
35.3
SP
12.0
MDG
4.6
KrF
1.7
V
3.7
H
11.6
FrP
10.0
PIR
0.8
PP
3.7
DEM
0.0
DK
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2015 2013 2011 2009 2007 2005
PartiStemmer%+/-%%%%%
Andre---0.10.40.03.56.5
Rødt2912.0-9.721.70.94.3**
SV114.6+3.01.66.028.942.922.8
A8535.3+13.322.035.335.210.720.6
SP2912.0+0.211.816.43.220.224.0
MDG114.6+1.03.60.90.81.2*
KrF41.7-0.32.05.65.92.06.0
V93.7+1.42.33.02.82.80.7
H2811.6-3.214.814.78.74.07.1
FrP2410.0-8.818.815.99.911.511.2
PIR20.8+0.10.7****
PP93.7+3.70.00.90.40.40.7
DEM00.0-0.30.30.00.00.80.4
DK00.0-0.30.3****

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2013. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2015 2013 2011 2009 2007 2005
Antall stemmeberettigede 298 375 301 309 337 330
Antall avgitte stemmer 251 320 264 273 280 267
Deltakerprosent 84.2% 85.3% 87.7% 88.3% 83.1% 80.9%
Antall gyldige stemmer 241 304 232 253 252 267
Antall forkastede stemmer 10 16 32 20 28 0
Antall blanke stemmer 10 16 32 20
Antall ugyldige stemmer 0 0 0 0

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
2015
Fullt navn Tvedestrand og Åmli videregående skole, avd. Tvedestrand
Kort navn Tvedestrand og Åmli vgs., avd. Tvedestrand
Kommune Tvedestrand
Fylke Aust-Agder
Valgform Papirvalg
Nettadresse* www.austagderfk.no/tvedestrandamlivgs

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.

Kommentar til denne skolen

1880: Tvedestrand kommunale Middelskole kommer i gang på Østerkleiv
1907: Landbruksskolen kommer i gang på Holt
1972: Eget gymnasbygg på Lyngmyr
1995: Navnebytte fra Tvedestrand gymnas til Tvedestrand videregående skole
1999: navnebytte fra Holt landbruksskole til Holt videregående skole.
2004: Sammenslåing av skolene. Felles navn: Tvedestrand videregående skole
2011: Sammenslåing med Åmli vgs. Felles navn: Tvedestrand og Åmli videregående skole

2015: Tvedestrand & Åmli videregående er en sammenslått skole med avdelinger på Holt, Fiane, Tvedestrand og Åmli

Skolesammenslåing

Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.