Skolevalgresultater for Dahlske videregående skole

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2003 prosent
RV
1.2
SV
35.4
A
12.2
SP
1.2
KrF
11.0
V
14.2
H
18.9
FrP
5.5
PP
0.4
KYST
0.0
DEM
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2003 1999 1997 1995 1993
PartiStemmer%+/-%%%%
Andre---0.15.51.72.3
RV31.2-8.53.810.32.4
SV9035.4-10.617.816.128.1
A3112.2-6.512.324.98.5
SP31.2-2.43.86.614.9
KrF2811.0-9.824.614.714.2
V3614.2-26.45.55.17.5
H4818.9-26.414.014.715.3
FrP145.5-7.712.73.35.1
PP10.4-1.6*2.61.7
KYST00.0-****
DEM00.0-****

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2001. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2003 1999 1997 1995 1993
Antall stemmeberettigede 362 332 315 353 354
Antall avgitte stemmer 267 267 249 282
Deltakerprosent 73.8% 80.4% 79.0% 79.9% 83.3%
Antall gyldige stemmer 254 246 236 273 295
Antall forkastede stemmer 13 21 13 9
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
2003
Fullt navn Dahlske videregående skole
Kort navn Dahlske vgs.
Kommune Grimstad
Fylke Aust-Agder
Valgform Papirvalg
Nettadresse* www.dahlske.vgs.no

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.

Kommentar til denne skolen

Fra og med skolevalget 2005 er skolene Dahlske vgs., Frivoll vgs. og Sørlandets tekniske fagskole slått sammen under navnet Dahlske vgs.

Fram til 2003 hadde Grimstad tre videregående skoler, Dahlske vgs. (allmennfag, musikk, dans og drama og service og samferdsel), Frivoll vgs. (helsefag) og Sørlandets tekniske fagskole (teknisk fagskole samt yrkesskole med byggfag, elektrofag og mekaniske fag). Fylkestinget besluttet da å slå sammen og samlokalisere skolene under navnet Dahlske videregående skole, og en nybygd skole ble tatt i bruk i august 2006.

Dahlske skole
startet opp 1. februar 1796 på hjørnet av Storgaten og Kirkegaten. Økonomien var trang, og i 1817 sendte forstanderskapet brev til Kongen for å få avgjort skolens framtid. Dette førte til midlertidig nedleggelse. Den ble ikke gjenåpnet før i 1856, nå som borgerskole og senere som middelskole. I 1864 flyttet skolen inn i nye lokaler. Dahlske ble realskole fra 1939 og gymnas med engelsk- og reallinje etter andre verdenskrig. Navnet ble endret til Grimstad Gymnas i 1959, men med Dahlske skole som undertittel. Første pinsedag 1962 brant skolebygningen ned og skolen måtte føre en omflakkende tilværelse i diverse ledige lokaler rundt i byen. Ny skole stod først ferdig i 1971, og nå hadde Fylkeskommunen overtatt som skoleeier. Høsten 1996 var det klart for nytt navneskifte - Dahlske videregående skole.

Skolesammenslåing

Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.