Skolevalgresultater for Horten videregående skole

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1999 prosent
RV
9.1
SV
25.2
A
9.4
SP
1.3
KrF
2.4
V
0.8
H
12.6
FrP
7.2
SHL
31.9

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1999 1997 1995 1993
PartiStemmer%+/-%%%
Andre---5.27.012.4
RV349.1+4.24.923.42.4
SV9425.2-2.327.58.119.8
A359.4-14.123.516.717.4
SP51.3-0.31.67.75.4
KrF92.4-1.84.23.12.5
V30.8-5.05.81.02.9
H4712.6-0.713.324.425.2
FrP277.2-6.814.08.612.0
SHL11931.9-***

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1999 1997 1995 1993
Antall stemmeberettigede 521 544 645 779
Antall avgitte stemmer 378 474 519
Deltakerprosent 72.6% 87.1% 80.5% 81.0%
Antall gyldige stemmer 373 451 479 631
Antall forkastede stemmer 5 23 40
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
1999
Fullt navn Horten videregående skole
Kort navn Horten vgs.
Kommune Horten (tidl. Borre)
Fylke Vestfold
Valgform Papirvalg
Nettadresse* hvs.vfk.no/

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.

Kommentar til denne skolen

Denne skolen er resultatet av sammenslåingen av Horten gymnas og Horten handelsskole. Fra og med skolevalget i 2001 er Horten vgs. (denne skolen) slått sammen med Borre vgs. under navnet Horten vgs.

Skolesammenslåing

Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.