Skolevalgresultater for Drammen handelsgymnasium

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1989 prosent
RV
SV
2.0
A
16.0
SP
0.0
MDG
2.0
KrF
1.0
V
2.0
H
49.0
FrP
24.0
NKP
FF
SI
1.0
1989
PartiStemmer%+/-
Andre---
RV-
SV2.0-
A16.0-
SP0.0-
MDG2.0-
KrF1.0-
V2.0-
H49.0-
FrP24.0-
NKP-
FF-
SI1.0-

* = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1989
Antall stemmeberettigede
Antall avgitte stemmer
Deltakerprosent 79.8%
Antall gyldige stemmer
Antall forkastede stemmer
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
1989
Fullt navn Drammen handelsgymnasium
Kort navn Drammen handelsgym.
Kommune Drammen
Fylke Buskerud
Valgform Papirvalg
Nettadresse* www.stromso.vgs.no

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.

Kommentar til denne skolen

Fra 1. januar 2007 ble Drammen og Strømsø videregående skoler slått sammen til én skole under navnet Drammen videregående skole. Skolene het henholdsvis Drammen gymnas og Drammen handelsgymnasium til høsten 1995 (og er registrert under disse navnene til og med skolevalget i 1995).

Skolesammenslåing

Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.