Skolevalgresultater for Solør videregående skole, avd. Sønsterud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2003 prosent
RV
0.0
SV
12.5
A
12.5
SP
18.8
KrF
1.6
V
1.6
H
0.0
FrP
50.0
PP
0.0
KYST
3.1
DEM
0.0
2003
PartiStemmer%+/-
Andre---
RV00.0-
SV812.5-
A812.5-
SP1218.8-
KrF11.6-
V11.6-
H00.0-
FrP3250.0-
PP00.0-
KYST23.1-
DEM00.0-

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2001. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2003
Antall stemmeberettigede 82
Antall avgitte stemmer 69
Deltakerprosent 84.1%
Antall gyldige stemmer 64
Antall forkastede stemmer 5
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
2003
Fullt navn Solør videregående skole, avd. Sønsterud
Kort navn Solør vgs., avd. Sønsterud
Kommune Åsnes
Fylke Hedmark
Valgform Papirvalg
Nettadresse* www.sonsterod.vgs.no

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.

Kommentar til denne skolen

Fra august 2003 ble Åsnes vgs., Våler vgs. og Sønsterud Skogskole slått sammen til en ny skole, Solør videregående skole.

Skolesammenslåing

Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.