Skolevalgresultater for Rudolf Steinerskolen i Oslo

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2001 prosent
RV
4.4
SV
60.6
A
2.2
SP
0.7
MDG
1.5
KrF
2.9
V
5.8
H
5.8
FrP
5.1
NKP
0.7
PP
1.5
TVP
0.0
DLF
0.0
SAMFS
0.0
RFP
0.0
NLP
0.7
FLP
0.0
KYST
0.7
KS
0.0
NFP
0.0
DPP
7.3
SD
0.0
OL
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2001 1995
PartiStemmer%+/-%
Andre---0.9
RV64.4-5.0
SV8360.6-55.5
A32.2-16.0
SP10.7-4.2
MDG21.5-4.2
KrF42.9-0.8
V85.8-3.4
H85.8-5.0
FrP75.1-1.7
NKP10.7-0.8
PP21.5-1.7
TVP00.0-*
DLF00.0-*
SAMFS00.0-0.0
RFP00.0-*
NLP10.7-0.8
FLP00.0-*
KYST10.7-*
KS00.0-*
NFP00.0-*
DPP107.3-*
SD00.0-*
OL00.0-*

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1999. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2001 1995
Antall stemmeberettigede 167 135
Antall avgitte stemmer 140 119
Deltakerprosent 83.8% 88.1%
Antall gyldige stemmer 137 119
Antall forkastede stemmer 3 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
2001
Fullt navn Rudolf Steinerskolen i Oslo
Kort navn Steiner Oslo
Kommune Oslo
Fylke Oslo
Valgform Papirvalg
Nettadresse* www.steiner.vgs.no

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.

Kommentar til denne skolen

Fra og med 1978 var skolen en fullt utbygget grunn- og videregående skole. Våren 2014 gikk foreløpig siste elevkull ut av videregående trinn ved Rudolf Steinerskolen i Oslo.

Ved skolevalget i 2015, deltok skolens 10. klassinger i skolevalget..

Er utelukkende ungdomsskole