Skolevalgresultater for Rudolf Steinerskolen i Oslo

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1995 prosent
RV
5.0
SV
55.5
A
16.0
SP
4.2
MDG
4.2
KrF
0.8
V
3.4
H
5.0
FrP
1.7
NKP
0.8
PP
1.7
SAMFS
0.0
NLP
0.8
FKL
0.8
FMFI
0.0
FriDem
0.0
FRIP
0.0
1995
PartiStemmer%+/-
Andre---
RV65.0-
SV6655.5-
A1916.0-
SP54.2-
MDG54.2-
KrF10.8-
V43.4-
H65.0-
FrP21.7-
NKP10.8-
PP21.7-
SAMFS00.0-
NLP10.8-
FKL10.8-
FMFI00.0-
FriDem00.0-
FRIP00.0-

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1993. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1995
Antall stemmeberettigede 135
Antall avgitte stemmer 119
Deltakerprosent 88.1%
Antall gyldige stemmer 119
Antall forkastede stemmer 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
1995
Fullt navn Rudolf Steinerskolen i Oslo
Kort navn Steiner Oslo
Kommune Oslo
Fylke Oslo
Valgform Papirvalg
Nettadresse* www.steiner.vgs.no

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.

Kommentar til denne skolen

Fra og med 1978 var skolen en fullt utbygget grunn- og videregående skole. Våren 2014 gikk foreløpig siste elevkull ut av videregående trinn ved Rudolf Steinerskolen i Oslo.

Ved skolevalget i 2015, deltok skolens 10. klassinger i skolevalget..

Er utelukkende ungdomsskole