Skolevalgresultater for Briskeby skole og kompetansesenter

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2003 prosent
RV
16.0
SV
24.0
A
20.0
SP
0.0
MDG
0.0
KrF
0.0
V
0.0
H
28.0
FrP
8.0
NKP
0.0
KYST
4.0
DEM
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2003 1997 1995 1993 1991
PartiStemmer%+/-%%%%
Andre---0.04.92.32.4
RV416.0-8.010.32.20.0
SV624.0-68.07.740.041.5
A520.0-16.038.520.022.0
SP00.0-4.02.611.14.9
MDG00.0-0.00.00.07.3
KrF00.0-4.07.72.20.0
V00.0-0.07.74.40.0
H728.0-0.010.311.117.1
FrP28.0-0.07.76.72.4
NKP00.0-0.02.6*2.4
KYST14.0-****
DEM00.0-****

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2001. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2003 1997 1995 1993 1991
Antall stemmeberettigede 42 25 52 49 49
Antall avgitte stemmer 28 25 47
Deltakerprosent 66.7% 100.0% 90.4% 91.8% 83.7%
Antall gyldige stemmer 25 25 39 45 41
Antall forkastede stemmer 3 0 8
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
2003
Fullt navn Briskeby skole og kompetansesenter
Kort navn Briskeby vgs.
Kommune Lier
Fylke Buskerud
Valgform Papirvalg
Nettadresse* http://hlfbriskeby.no/

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.

Kommentar til denne skolen

Briskeby skole ble til Briskeby skole og kompetansesenter i 1992. 1999 var året da Briskeby flyttet fra Oslo til Lier ved Drammen.

Skoledelen av HLF Briskeby kompetansesenter ble fra 2012 godkjent etter privatskoleloven, og fra 1. august 2012 ble det landsdekkende senteret delt i tre virksomheter:

HLF Briskeby kompetansesenter as
HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as
Briskeby videregående skole as