Skolevalgresultater for Briskeby skole

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1991 prosent
RV
0.0
SV
41.5
A
22.0
SP
4.9
MDG
7.3
KrF
0.0
V
0.0
H
17.1
FrP
2.4
NKP
2.4
PP
0.0
SAMFS
0.0
AL
2.4
LIB
0.0
ND
0.0
SI
0.0
1991
PartiStemmer%+/-
Andre---
RV00.0-
SV1741.5-
A922.0-
SP24.9-
MDG37.3-
KrF00.0-
V00.0-
H717.1-
FrP12.4-
NKP12.4-
PP00.0-
SAMFS00.0-
AL12.4-
LIB00.0-
ND00.0-
SI00.0-

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1991
Antall stemmeberettigede 49
Antall avgitte stemmer
Deltakerprosent 83.7%
Antall gyldige stemmer 41
Antall forkastede stemmer
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Eventuelle blanke felt betyr manglende data.

Valginfo
1991
Fullt navn Briskeby skole
Kort navn Briskeby vgs.
Kommune Oslo
Fylke Oslo
Valgform Papirvalg
Nettadresse* http://hlfbriskeby.no/

For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.

Kommentar til denne skolen

Briskeby skole ble til Briskeby skole og kompetansesenter i 1992. 1999 var året da Briskeby flyttet fra Oslo til Lier ved Drammen.

Skoledelen av HLF Briskeby kompetansesenter ble fra 2012 godkjent etter privatskoleloven, og fra 1. august 2012 ble det landsdekkende senteret delt i tre virksomheter:

HLF Briskeby kompetansesenter as
HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as
Briskeby videregående skole as