Skolevalgresultater for Fremtid for Finnmark (Aunelista)

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

1989
FylkeStemmer%+/-Mandat
Norge9000.8-2
Finnmark90033.8-2

Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.

Info om parti