Skolevalgresultater for Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

2001 1999 1997
FylkeStemmer%+/-Mandat%%
Norge2060.2+0.100.10.3
Østfold160.4-0**
Akershus620.6-0**
Oslo70.1-0.200.30.2
Oppland370.8-0*0.3
Buskerud240.4-0*0.0
Møre og Romsdal360.5-0*0.7
Sør-Trøndelag*****0.1
Nord-Trøndelag240.7-0.801.5*
Nordland*****4.0

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1999. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.

Info om parti