Skolevalgresultater for Liberalistene

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

2017 2015
FylkeStemmer%+/-Mandat%
Norge21381.4+1.300.1
Østfold720.9-0*
Akershus1260.8-0*
Oslo690.5-0.601.1
Hedmark1452.6-0*
Oppland641.3-0*
Buskerud650.8-0*
Vestfold1091.5-0*
Telemark200.4-0*
Aust-Agder230.6-0*
Vest-Agder250.4-0*
Rogaland6004.0-0*
Hordaland4322.9-0*
Sogn og Fjordane320.9-0*
Møre og Romsdal710.9-0*
Sør-Trøndelag1341.5-0*
Nord-Trøndelag180.4-0*
Nordland841.2-0*
Troms410.9-0*
Finnmark80.4-0*

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.

Info om parti

Kommentar til dette partiet

Partiet ble registrert i enhetsregisteret 27. februar 2014, og formalisert med vedtekter og prinsipprogram ved et stiftelsesmøte som ble avholdt på Bjerke i Oslo 7. april 2014. Liberalistene går inn for konsekvent liberalisme – altså at staten skal tjene innbyggerne, og ikke omvendt. Det eneste staten skal gjøre, er å beskytte individets rett til eget liv og å leve i fred. Ved valget i 2015 stilte partiet liste i Oslo, og listenavnet ble ved en inkurie satt til "Liberalistene i Oslo".