Skolevalgresultater for Horten (tidl. Borre), Vestfold

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1989 prosent
RV
1.9
SV
26.2
A
15.7
SP
1.6
MDG
0.9
KrF
2.7
V
1.7
H
19.3
FrP
28.3
NKP
0.3
PP
1.1
FF
0.1
LIB
0.3
1989
PartiStemmer%+/-
Andre---
RV191.9-
SV26226.2-
A15715.7-
SP161.6-
MDG90.9-
KrF272.7-
V171.7-
H19319.3-
FrP28328.3-
NKP30.3-
PP111.1-
FF10.1-
LIB30.3-

* = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1989
Deltakerskoler 3
Elever fra deltakerskolene 1270
Antall avgitte stemmer
Deltakerprosent
Antall gyldige stemmer 1001
Antall forkastede stemmer
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Horten (tidl. Borre), Vestfold i 1989
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Horten gym. Papirvalg 428 85.8 367
Horten handelssk. Papirvalg 361 86.7 313
Horten ys. og tekn. fagsk. Papirvalg 481 66.7 321

For forklaring av valgformene, klikk her.