Skolevalgresultater for Nore og Uvdal, Buskerud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2015 prosent
Rødt
3.4
SV
0.9
A
41.4
SP
16.4
MDG
1.7
KrF
0.0
V
0.9
H
9.5
FrP
13.8
PIR
12.1
KP
0.0
DEM
0.0
DK
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993
PartiStemmer%+/-%%%%%%%%%%%
Andre---0.82.22.00.04.28.84.814.45.79.35.7
Rødt43.4+2.60.81.03.2********
SV10.9+0.90.02.11.114.39.722.610.99.514.515.332.0
A4841.4+4.536.926.016.814.35.48.723.820.611.314.712.6
SP1916.4+3.313.128.135.857.133.38.77.97.928.225.337.1
MDG21.7+0.11.61.01.1*0.04.33.0*0.8**
KrF00.0-0.80.82.10.00.01.10.05.01.66.52.01.1
V10.9-1.62.50.02.10.02.23.51.07.93.20.02.3
H119.5+2.96.618.86.30.07.510.47.927.05.612.72.9
FrP1613.8-14.127.917.731.614.334.427.833.711.124.220.76.3
PIR1412.1+3.19.0**********
KP00.00.00.00.00.00.01.15.22.0****
DEM00.00.00.01.00.00.01.10.0*****
DK00.00.00.0**********

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2013. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993
Deltakerskoler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 149 163 131 132 121 122 171 140 147 157 182 215
Antall avgitte stemmer 124 130 107 107 7 105 137 124 113 145 171
Deltakerprosent 83.2% 79.8% 81.7% 81.1% 5.8% 86.1% 80.1% 88.6% 76.9% 92.4% 94.0%
Antall gyldige stemmer 116 122 96 95 7 93 115 101 63 124 150 175
Antall forkastede stemmer 8 8 11 12 0 12 22 23 50 21 21
Antall blanke stemmer 8 8 11 12
Antall ugyldige stemmer 0 0 0 0

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Nore og Uvdal, Buskerud i 2015
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Numedal vgs. Papirvalg 149 124 83.2 116 8 8 0

For forklaring av valgformene, klikk her.