Skolevalgresultater for Nes, Buskerud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1997 prosent
RV
11.5
SV
8.4
A
9.2
SP
27.5
MDG
0.0
KrF
16.8
V
3.8
H
3.8
FrP
17.6
NKP
0.0
TVP
0.0
DLF
0.8
HVA
0.8
NLP
0.0
FLP
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%%
Andre---5.53.56.84.1
RV1511.5+10.31.20.60.00.0
SV118.4+4.04.419.912.94.9
A129.2+2.36.912.316.329.5
SP3627.5+11.915.640.915.02.5
MDG00.0-***1.6
KrF2216.8+14.32.52.93.44.1
V53.8-31.835.63.57.59.0
H53.8-7.411.24.714.328.7
FrP2317.6+1.416.210.523.815.6
NKP00.0-0.60.6**0.0
TVP00.0-****
DLF10.8-*0.6**
HVA10.8-****
NLP00.0-*0.6**
FLP00.0-*0.0**

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1995. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1997 1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 181 209 215 176 145
Antall avgitte stemmer 154 165
Deltakerprosent 85.1% 78.9%
Antall gyldige stemmer 131 160 171 147 122
Antall forkastede stemmer 23 5
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Nes, Buskerud i 1997
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Nesbyen vgs. Papirvalg 181 154 85.1 131 23

For forklaring av valgformene, klikk her.