Skolevalgresultater for Gran, Oppland

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2015 prosent
Rødt
4.8
SV
7.1
A
35.9
SP
4.8
MDG
7.2
KrF
0.5
V
5.2
H
9.1
FrP
23.3
PIR
1.4
PP
0.6
DK
0.2

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2015 2013 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%%%%%%%%%%
Andre---1.01.120.94.14.620.14.64.024.95.33.40.1
Rødt314.8+0.93.92.6**********
SV467.1+0.86.33.77.914.216.522.646.929.716.621.726.517.4
A23335.9+10.725.226.219.837.842.611.712.020.117.313.917.722.5
SP314.8+2.02.85.67.92.33.23.36.95.912.329.118.112.2
MDG477.2+4.42.80.32.00.20.31.31.30.92.30.0*2.2
KrF30.5-0.61.10.31.42.91.13.11.11.12.62.82.13.4
V345.2+3.12.14.29.32.84.51.86.710.57.16.14.03.3
H599.1-25.034.132.520.916.16.926.77.27.39.511.311.614.9
FrP15123.3+5.018.323.07.118.418.48.110.419.67.49.416.624.0
PIR91.4-0.21.6***********
PP40.6-0.20.80.52.81.21.91.32.90.9*0.4**
DK10.2+0.20.0***********

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2013. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2015 2013 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Elever fra deltakerskolene 893 856 532 521 837 463 476 503 564 708 673 649 622
Antall avgitte stemmer 679 646 398 410 689 376 398 392 439 584
Deltakerprosent 76.0% 75.5% 74.8% 78.7% 82.3% 81.2% 83.6% 77.9% 77.8% 82.5%
Antall gyldige stemmer 649 616 378 354 653 376 393 375 438 567 540 525 551
Antall forkastede stemmer 30 30 20 56 36 0 5 17 1 17
Antall blanke stemmer 30 30 20
Antall ugyldige stemmer 0 0 0

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Gran, Oppland i 2015
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Hadeland vgs. Papirvalg 893 679 76.0 649 30 30 0

For forklaring av valgformene, klikk her.