Skolevalgresultater for Lunner, Oppland

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2003 prosent
RV
2.0
SV
10.2
A
39.3
SP
0.7
MDG
0.3
KrF
0.0
V
0.7
H
2.3
FrP
41.6
PP
0.3
KYST
1.3
DEM
1.3

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%%%%%
Andre---18.80.04.12.62.60.00.0
RV62.0-3.45.43.43.92.70.01.00.0
SV3110.2+0.69.616.211.715.115.119.16.5
A12039.3+13.925.436.640.517.415.918.524.4
SP20.7-0.10.84.74.75.416.638.919.3
MDG10.3+0.30.01.71.21.31.1*1.5
KrF00.0-4.64.61.70.80.70.71.00.0
V20.7+0.70.02.63.910.025.13.40.4
H72.3-20.222.513.67.417.44.49.420.4
FrP12741.6+33.77.913.620.227.418.18.727.6
PP10.3-4.75.06.01.6*0.4**
KYST41.3-*******
DEM41.3-*******

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2001. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 1 1 1 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 350 324 318 331 365 317 350 327
Antall avgitte stemmer 305 251 243 271 338
Deltakerprosent 87.1% 77.5% 76.4% 81.9% 92.6%
Antall gyldige stemmer 305 240 235 257 299 271 298 275
Antall forkastede stemmer 0 11 8 14 39
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Lunner, Oppland i 2003
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Roa vgs. Papirvalg 350 305 87.1 305 0

For forklaring av valgformene, klikk her.