Skolevalgresultater for Lunner, Oppland

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1997 prosent
RV
3.9
SV
11.7
A
40.5
SP
4.7
MDG
1.2
KrF
0.8
V
3.9
H
7.4
FrP
20.2
NKP
1.6
PP
1.6
TVF
0.0
TVP
1.2
NLP
0.4
FLP
1.2

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%%
Andre---2.61.90.00.0
RV103.9+1.22.70.01.00.0
SV3011.7-3.415.115.119.16.5
A10440.5+23.117.415.918.524.4
SP124.7-0.75.416.638.919.3
MDG31.2-0.11.31.1*1.5
KrF20.8+0.10.70.71.00.0
V103.9-6.110.025.13.40.4
H197.4-10.017.44.49.420.4
FrP5220.2-7.227.418.18.727.6
NKP41.6-***0.0
PP41.6-*0.4**
TVF00.0-****
TVP31.2-****
NLP10.4-*0.0**
FLP31.2-*0.7**

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1995. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1997 1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 331 365 317 350 327
Antall avgitte stemmer 271 338
Deltakerprosent 81.9% 92.6%
Antall gyldige stemmer 257 299 271 298 275
Antall forkastede stemmer 14 39
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Lunner, Oppland i 1997
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Roa vgs. Papirvalg 331 271 81.9 257 14

For forklaring av valgformene, klikk her.