Skolevalgresultater for Vågå, Oppland

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2007 prosent
RV
0.0
SV
5.6
A
22.2
SP
66.7
MDG
0.0
KrF
0.0
V
5.6
H
0.0
FrP
0.0
PP
0.0
KYST
0.0
KS
0.0
DEM
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2007 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
PartiStemmer%+/-%%%%%%%
Andre---0.05.60.21.51.13.80.0
RV00.0-3.72.82.41.42.40.91.0
SV15.6-15.916.73.67.012.911.113.4
A422.2-2.80.913.39.95.910.225.8
SP1266.7-23.443.552.763.460.067.636.1
MDG00.0-0.00.00.60.01.20.0*
KrF00.0-1.94.64.21.41.20.00.0
V15.6-1.98.32.47.02.40.05.2
H00.0-0.92.86.11.49.40.93.1
FrP00.0-49.514.812.77.03.54.615.5
PP00.0-0.00.01.80.0*0.9*
KYST00.0-0.0******
KS00.0-*0.0*****
DEM00.0-0.0******

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2005. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2007 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Deltakerskoler 1 1 1 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 34 147 123 186 77 100 115 144
Antall avgitte stemmer 20 107 112 165 73 85
Deltakerprosent 58.8% 72.8% 91.1% 88.7% 94.8% 85.0%
Antall gyldige stemmer 18 107 108 165 71 85 108 97
Antall forkastede stemmer 2 0 4 0 2 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Vågå, Oppland i 2007
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Nord-Gudbrandsdal vgs., avd. Klones Papirvalg 34 20 58.8 18 2

For forklaring av valgformene, klikk her.