Skolevalgresultater for Stor-Elvdal, Hedmark

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1995 prosent
RV
2.2
SV
18.9
A
30.0
SP
10.0
KrF
0.0
V
6.7
H
15.6
FrP
12.2
NKP
2.2
PP
0.0
NLP
2.2

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1995 1993 1991
PartiStemmer%+/-%%
Andre---4.10.0
RV22.2+0.81.42.0
SV1718.9-10.329.225.5
A2730.0+5.025.028.6
SP910.0-3.913.912.2
KrF00.00.00.00.0
V66.7+5.31.43.1
H1415.6+5.99.713.3
FrP1112.2+3.98.314.3
NKP22.2-2.04.21.0
PP00.0-2.82.8*
NLP22.2+2.20.0*

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1993. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1995 1993 1991
Deltakerskoler 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 103 108 116
Antall avgitte stemmer 92
Deltakerprosent 89.3%
Antall gyldige stemmer 90 72 98
Antall forkastede stemmer 2
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Stor-Elvdal, Hedmark i 1995
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Koppang vgs. Papirvalg 103 92 89.3 90 2

For forklaring av valgformene, klikk her.