Skolevalgresultater for Våler, Hedmark

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2003 prosent
RV
1.5
SV
2.3
A
8.3
SP
4.5
KrF
3.8
V
1.5
H
2.3
FrP
69.9
PP
2.3
KYST
3.8
DEM
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%%%%%
Andre---3.85.92.11.24.92.14.5
RV21.5-0.72.20.01.11.70.01.40.0
SV32.3-10.212.53.75.63.413.911.810.0
A118.3+1.76.67.420.717.716.345.036.0
SP64.5-3.68.110.45.010.318.39.09.0
KrF53.8+0.92.93.71.72.31.43.31.0
V21.50.01.50.01.11.73.41.44.0
H32.3-0.62.93.710.112.66.74.79.0
FrP9369.9+14.855.162.245.345.135.121.326.5
PP32.3+1.60.73.07.34.00.0**
KYST53.8+0.13.7******
DEM00.0-*******

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2001. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 1 1 1 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 199 173 166 204 218 257 269 227
Antall avgitte stemmer 152 136 140 182 192
Deltakerprosent 76.4% 78.6% 84.3% 89.2% 88.1%
Antall gyldige stemmer 133 136 135 179 175 208 211 200
Antall forkastede stemmer 19 0 5 3 17
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Våler, Hedmark i 2003
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Solør vgs., avd. Våler Papirvalg 199 152 76.4 133 19

For forklaring av valgformene, klikk her.