Skolevalgresultater for Grue, Hedmark

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1999 prosent
RV
0.0
SV
7.7
A
30.8
SP
7.7
KrF
0.0
V
7.7
H
30.8
FrP
15.4
NKP
0.0
PP
0.0
NLP
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1999 1993 1991
PartiStemmer%+/-%%
Andre---12.00.0
RV00.0-0.00.0
SV17.7-8.04.0
A430.8-20.056.0
SP17.7-16.08.0
KrF00.0-4.04.0
V17.7-8.012.0
H430.8-0.04.0
FrP215.4-20.012.0
NKP00.0-4.00.0
PP00.0-4.0*
NLP00.0-4.0*

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1999 1993 1991
Deltakerskoler 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 16 31 30
Antall avgitte stemmer 13
Deltakerprosent 81.2%
Antall gyldige stemmer 13 25 25
Antall forkastede stemmer 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Grue, Hedmark i 1999
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Grue vgs. Papirvalg 16 13 81.2 13 0

For forklaring av valgformene, klikk her.