Skolevalgresultater for Salangen, Troms

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1995 prosent
RV
15.3
SV
8.1
A
7.5
SP
49.5
MDG
3.6
KrF
1.8
V
1.2
H
3.6
FrP
8.1
NKP
1.2
SOL
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1995 1993 1989
PartiStemmer%+/-%%
Andre---2.5-
RV5115.3-2.217.5
SV278.1-8.816.9
A257.5-4.912.4
SP16549.5+14.035.5
MDG123.6-*
KrF61.8+0.71.1
V41.2-0.21.4
H123.6-6.09.6
FrP278.1+5.03.1
NKP41.2-*
SOL00.0-**

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1993. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1995 1993 1989
Deltakerskoler 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 438 503
Antall avgitte stemmer 343
Deltakerprosent 78.3%
Antall gyldige stemmer 333 355
Antall forkastede stemmer 10
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Salangen, Troms i 1995
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Sjøvegan vgs. Papirvalg 438 343 78.3 333 10

For forklaring av valgformene, klikk her.