Skolevalgresultater for Andøy, Nordland

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2001 prosent
RV
0.9
SV
7.1
A
37.5
SP
0.9
KrF
14.3
V
9.8
H
6.2
FrP
8.0
NKP
0.0
PP
1.8
DLF
0.9
FLP
0.9
KYST
0.0
KS
0.0
NFP
0.0
NL
1.8
DPP
9.8

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%%%%
Andre---0.06.71.44.40.02.0
RV10.9-0.91.84.17.90.60.90.0
SV87.1-4.711.810.314.610.515.96.1
A4237.5+33.04.515.834.424.322.022.8
SP10.9-3.64.59.69.340.37.56.1
KrF1614.3+7.96.44.80.02.24.01.2
V119.8-19.329.115.85.32.818.58.5
H76.2-9.315.514.413.98.819.835.0
FrP98.0-11.119.117.13.35.511.517.5
NKP00.0-0.90.90.0***0.0
PP21.8+0.90.91.49.90.6*0.8
DLF10.9-******
FLP10.9-*0.0*0.0**
KYST00.0-5.55.5*****
KS00.0-******
NFP00.0-******
NL21.8-******
DPP119.8-******

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1999. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 1 1 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 141 124 166 203 244 273 277
Antall avgitte stemmer 112 116 151 156
Deltakerprosent 79.4% 93.5% 91.0% 76.8%
Antall gyldige stemmer 112 110 146 151 181 227 246
Antall forkastede stemmer 0 6 5 5
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Andøy, Nordland i 2001
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Andøy vgs. Papirvalg 141 112 79.4 112 0

For forklaring av valgformene, klikk her.