Skolevalgresultater for Bø, Nordland

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2013 prosent
Rødt
0.0
SV
0.0
A
25.0
SP
0.0
MDG
0.0
KrF
0.0
V
50.0
H
0.0
FrP
25.0
PIR
0.0
NKP
0.0
PP
0.0
SAMFS
0.0
KYST
0.0
DEM
0.0
KRISTNE
0.0
Oljeboring
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2013 2011 2005 2003 1997 1993
PartiStemmer%+/-%%%%%
Andre---0.00.04.031.81.7
Rødt00.00.00.0****
SV00.00.00.011.18.019.540.0
A125.00.025.05.68.012.221.5
SP00.00.00.033.312.012.213.8
MDG00.00.00.00.00.00.01.5
KrF00.0-16.716.75.64.02.43.1
V250.0+41.78.30.00.07.31.5
H00.0-16.716.70.00.00.07.7
FrP125.00.025.038.964.012.29.2
PIR00.0-*****
NKP00.00.00.00.0*0.0*
PP00.00.00.00.00.02.40.0
SAMFS00.00.00.00.0*0.0*
KYST00.0-8.38.35.60.0**
DEM00.00.00.00.00.0**
KRISTNE00.0-*****
Oljeboring00.0-*****

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2011. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2013 2011 2005 2003 1997 1993
Deltakerskoler 1 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 6 15 20 32 41 74
Antall avgitte stemmer 4 15 20 31 41
Deltakerprosent 66.7% 100.0% 100.0% 96.9% 100.0%
Antall gyldige stemmer 4 12 18 25 41 65
Antall forkastede stemmer 0 3 2 6 0
Antall blanke stemmer 0 3
Antall ugyldige stemmer 0 0

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Bø, Nordland i 2013
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Sortland vgs., avd. Bø Papirvalg 6 4 66.7 4 0 0 0

For forklaring av valgformene, klikk her.