Skolevalgresultater for Verdal, Nord-Trøndelag

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1999 prosent
RV
1.8
SV
13.1
A
10.1
SP
32.0
MDG
0.6
KrF
1.8
V
4.0
H
1.2
FrP
35.1
TVP
0.3

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1999 1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%%%
Andre---2.90.07.30.15.2
RV61.8-0.22.05.88.52.00.4
SV4313.1+5.87.318.415.430.929.3
A3310.1-37.847.920.119.617.616.8
SP10532.0+20.012.030.434.128.512.0
MDG20.6-2.32.91.3**0.2
KrF61.8-0.92.73.91.02.31.6
V134.0+2.51.51.92.41.83.8
H41.2+0.21.07.53.25.55.7
FrP11535.1+15.319.810.78.511.325.0
TVP10.3-*****

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1999 1997 1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 1 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 435 567 618 628 710 745
Antall avgitte stemmer 334 424 478
Deltakerprosent 76.8% 74.8% 77.3%
Antall gyldige stemmer 328 409 467 505 488 559
Antall forkastede stemmer 6 15 11
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Verdal, Nord-Trøndelag i 1999
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Verdal vgs. Papirvalg 435 334 76.8 328 6

For forklaring av valgformene, klikk her.