Skolevalgresultater for Selbu, Sør-Trøndelag

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2003 prosent
RV
3.0
SV
22.8
A
3.0
SP
31.7
MDG
1.0
KrF
1.0
V
1.0
H
15.8
FrP
15.8
NKP
1.0
PP
3.0
KYST
1.0
KS
0.0
DEM
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2003 2001 1997 1995 1993
PartiStemmer%+/-%%%%
Andre---14.81.20.24.9
RV33.0-1.64.611.30.87.7
SV2322.8+17.25.67.222.914.1
A33.0+2.10.919.618.615.5
SP3231.7+3.028.716.520.343.0
MDG11.0-0.91.90.00.00.7
KrF11.0-3.64.60.09.30.0
V11.0+0.10.91.02.52.1
H1615.8+3.812.030.916.19.2
FrP1615.8-6.422.210.38.52.1
NKP11.0-0.91.91.0*0.7
PP33.0+3.00.01.00.80.0
KYST11.0-0.91.9***
KS00.00.00.0***
DEM00.0-****

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2001. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2003 2001 1997 1995 1993
Deltakerskoler 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 135 133 133 135 164
Antall avgitte stemmer 112 125 121 124
Deltakerprosent 83.0% 94.0% 91.0% 91.9%
Antall gyldige stemmer 101 108 97 118 142
Antall forkastede stemmer 11 17 24 6
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Selbu, Sør-Trøndelag i 2003
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Selbu vgs. Papirvalg 135 112 83.0 101 11

For forklaring av valgformene, klikk her.