Skolevalgresultater for Røros, Sør-Trøndelag

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2007 prosent
RV
7.2
SV
5.4
A
35.7
SP
17.2
MDG
0.5
KrF
0.5
V
1.4
H
18.6
FrP
11.8
PP
0.9
KYST
0.9
KS
0.0
DEM
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%%%%%%%
Andre---1.40.610.71.41.40.18.20.01.1
RV167.2+3.33.95.12.220.316.014.02.53.00.3
SV125.4-7.212.624.410.611.88.78.626.536.616.8
A7935.7-21.857.525.634.133.226.025.114.715.434.5
SP3817.2+9.08.23.46.18.616.435.428.316.15.9
MDG10.50.00.50.02.22.70.02.90.07.41.9
KrF10.5-0.91.41.16.71.62.30.40.71.31.9
V31.4+0.90.52.83.41.12.71.21.10.718.6
H4118.6+16.71.99.115.18.68.74.913.314.88.1
FrP2611.8+1.210.625.66.79.117.85.32.94.710.9
PP20.9+0.90.00.60.01.60.02.11.8**
KYST20.9+0.40.51.12.2******
KS00.0-0.50.50.00.0******
DEM00.0-0.50.50.6*******

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2005. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 317 293 300 240 252 301 280 355 384 388
Antall avgitte stemmer 256 207 228 198 221 244 243
Deltakerprosent 80.8% 70.6% 76.0% 82.5% 87.7% 81.1% 86.8%
Antall gyldige stemmer 221 207 176 179 187 219 243 279 298 322
Antall forkastede stemmer 35 0 52 19 34 25 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Røros, Sør-Trøndelag i 2007
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Røros vgs. E-valg 317 256 80.8 221 35

For forklaring av valgformene, klikk her.