Skolevalgresultater for Oppdal, Sør-Trøndelag

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1989 prosent
RV
0.3
SV
4.1
A
33.9
SP
11.4
MDG
1.1
KrF
4.9
V
6.0
H
16.8
FrP
21.4
NKP
0.0
SI
0.3
1989
PartiStemmer%+/-
Andre---
RV10.3-
SV154.1-
A12533.9-
SP4211.4-
MDG41.1-
KrF184.9-
V226.0-
H6216.8-
FrP7921.4-
NKP00.0-
SI10.3-

* = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1989
Deltakerskoler 1
Elever fra deltakerskolene 395
Antall avgitte stemmer
Deltakerprosent
Antall gyldige stemmer 369
Antall forkastede stemmer
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Oppdal, Sør-Trøndelag i 1989
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Oppdal vgs. Papirvalg 395 93.4 369

For forklaring av valgformene, klikk her.