Skolevalgresultater for Frøya, Sør-Trøndelag

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1999 prosent
RV
6.8
SV
6.8
A
43.2
SP
3.4
MDG
1.1
KrF
2.3
V
0.0
H
19.3
FrP
13.6
NKP
3.4
PP
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1999 1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%%%
Andre---3.70.16.50.11.4
RV66.8-19.626.410.39.42.40.0
SV66.8+2.34.515.442.431.728.9
A3843.2+32.310.925.68.631.714.1
SP33.4-0.23.621.810.12.44.2
MDG11.1-0.71.80.00.01.21.4
KrF22.3+1.40.93.81.43.73.5
V00.0-8.28.21.32.23.73.5
H1719.3+0.219.15.116.52.410.6
FrP1213.6-3.717.312.82.920.732.4
NKP33.4+1.61.8*0.0*0.0
PP00.0-1.81.83.80.0**

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1999 1997 1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 1 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 143 160 162 188 187 190
Antall avgitte stemmer 88 118 82
Deltakerprosent 61.5% 73.8% 50.6%
Antall gyldige stemmer 88 110 78 139 82 142
Antall forkastede stemmer 0 8 4
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Frøya, Sør-Trøndelag i 1999
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Frøya vgs. Papirvalg 143 88 61.5 88 0

For forklaring av valgformene, klikk her.