Skolevalgresultater for Frøya, Sør-Trøndelag

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1995 prosent
RV
10.3
SV
15.4
A
25.6
SP
21.8
MDG
0.0
KrF
3.8
V
1.3
H
5.1
FrP
12.8
PP
3.8

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%
Andre---6.50.11.4
RV810.3+0.99.42.40.0
SV1215.4-27.042.431.728.9
A2025.6+17.08.631.714.1
SP1721.8+11.710.12.44.2
MDG00.00.00.01.21.4
KrF33.8+2.41.43.73.5
V11.3-0.92.23.73.5
H45.1-11.416.52.410.6
FrP1012.8+9.92.920.732.4
PP33.8+3.80.0**

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1993. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 162 188 187 190
Antall avgitte stemmer 82
Deltakerprosent 50.6%
Antall gyldige stemmer 78 139 82 142
Antall forkastede stemmer 4
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Frøya, Sør-Trøndelag i 1995
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Frøya vgs. Papirvalg 162 82 50.6 78 4

For forklaring av valgformene, klikk her.