Skolevalgresultater for Halsa, Møre og Romsdal

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1999 prosent
RV
2.7
SV
10.8
A
21.6
SP
18.9
KrF
0.0
V
8.1
H
2.7
FrP
35.1
PP
0.0
GP
0.0
SL
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1999 1997 1995 1993 1989
PartiStemmer%+/-%%%%
Andre---0.00.019.7-
RV12.7+0.62.10.01.6
SV410.8+10.80.08.024.6
A821.6-51.372.914.014.8
SP718.9+8.510.424.019.7
KrF00.0-2.12.12.00.0
V38.1+8.10.02.014.8
H12.7+0.62.134.01.6
FrP1335.1+24.710.48.01.6
PP00.00.00.08.01.6
GP00.0-****
SL00.0-****

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1999 1997 1995 1993 1989
Deltakerskoler 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 46 54 57 69
Antall avgitte stemmer 37 49 52
Deltakerprosent 80.4% 90.7% 91.2%
Antall gyldige stemmer 37 48 50 61
Antall forkastede stemmer 0 1 2
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Halsa, Møre og Romsdal i 1999
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Halsa vgs. Papirvalg 46 37 80.4 37 0

For forklaring av valgformene, klikk her.