Skolevalgresultater for Ørsta, Møre og Romsdal

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2005 prosent
RV
7.3
SV
8.2
A
7.3
SP
3.4
MDG
0.0
KrF
1.7
V
1.3
H
11.2
FrP
52.2
KYST
5.2
KS
0.9
DEM
0.4
RP
0.9

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993
PartiStemmer%+/-%%%%%%
Andre---2.36.50.80.52.92.4
RV177.3-16.223.57.49.16.236.21.6
SV198.2+1.07.219.76.425.415.614.6
A177.3-7.815.110.37.318.73.59.8
SP83.4+0.62.83.45.514.021.346.3
MDG00.0-0.40.4**0.0**
KrF41.7+0.51.25.44.55.29.99.8
V31.3-1.52.84.92.31.01.44.1
H2611.2+4.46.89.440.911.45.79.8
FrP12152.2+22.729.524.123.217.63.51.6
KYST125.2-3.28.48.9****
KS20.9-*0.0****
DEM10.4+0.40.0*****
RP20.9-******

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2003. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993
Deltakerskoler 1 1 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 337 309 315 272 309 153 135
Antall avgitte stemmer 232 251 242 232 193 141
Deltakerprosent 68.8% 81.2% 76.8% 85.3% 62.5% 92.2%
Antall gyldige stemmer 232 251 203 220 193 141 123
Antall forkastede stemmer 0 0 39 12 0 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Ørsta, Møre og Romsdal i 2005
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Ørsta vgs. Papirvalg 337 232 68.8 232 0

For forklaring av valgformene, klikk her.