Skolevalgresultater for Ørsta, Møre og Romsdal

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2003 prosent
RV
23.5
SV
7.2
A
15.1
SP
2.8
MDG
0.4
KrF
1.2
V
2.8
H
6.8
FrP
29.5
PP
2.4
KYST
8.4
SL/TLS
0.0
DEM
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2003 2001 1999 1997 1995 1993
PartiStemmer%+/-%%%%%
Andre---6.00.80.50.10.8
RV5923.5+16.17.49.16.236.21.6
SV187.2-12.519.76.425.415.614.6
A3815.1+4.810.37.318.73.59.8
SP72.8-0.63.45.514.021.346.3
MDG10.4-**0.0**
KrF31.2-4.25.44.55.29.99.8
V72.8-2.14.92.31.01.44.1
H176.8-2.69.440.911.45.79.8
FrP7429.5+5.424.123.217.63.51.6
PP62.4+1.90.50.00.00.71.6
KYST218.4-0.58.9****
SL/TLS00.0-***2.1*
DEM00.0-*****

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2001. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2003 2001 1999 1997 1995 1993
Deltakerskoler 1 1 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 309 315 272 309 153 135
Antall avgitte stemmer 251 242 232 193 141
Deltakerprosent 81.2% 76.8% 85.3% 62.5% 92.2%
Antall gyldige stemmer 251 203 220 193 141 123
Antall forkastede stemmer 0 39 12 0 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Ørsta, Møre og Romsdal i 2003
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Ørsta vgs. Papirvalg 309 251 81.2 251 0

For forklaring av valgformene, klikk her.