Skolevalgresultater for Ørsta, Møre og Romsdal

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1995 prosent
RV
36.2
SV
15.6
A
3.5
SP
21.3
KrF
9.9
V
1.4
H
5.7
FrP
3.5
PP
0.7
SL/TLS
2.1

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1995 1993
PartiStemmer%+/-%
Andre---0.8
RV5136.2+34.61.6
SV2215.6+1.014.6
A53.5-6.39.8
SP3021.3-25.046.3
KrF149.9+0.19.8
V21.4-2.74.1
H85.7-4.19.8
FrP53.5+1.91.6
PP10.7-0.91.6
SL/TLS32.1-*

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1993. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1995 1993
Deltakerskoler 1 1
Elever fra deltakerskolene 153 135
Antall avgitte stemmer 141
Deltakerprosent 92.2%
Antall gyldige stemmer 141 123
Antall forkastede stemmer 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Ørsta, Møre og Romsdal i 1995
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Ørsta vgs. Papirvalg 153 141 92.2 141 0

For forklaring av valgformene, klikk her.