Skolevalgresultater for Aurland, Sogn og Fjordane

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 2005 prosent
RV
23.1
SV
30.8
A
7.7
SP
30.8
KrF
0.0
V
0.0
H
0.0
FrP
7.7
KYST
0.0
KS
0.0
DEM
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2005 2003
PartiStemmer%+/-%
Andre---0.0
RV323.1+15.47.7
SV430.8-30.761.5
A17.70.07.7
SP430.8+15.415.4
KrF00.00.00.0
V00.0-7.77.7
H00.00.00.0
FrP17.7+7.70.0
KYST00.00.00.0
KS00.0-*
DEM00.00.00.0

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2003. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
2005 2003
Deltakerskoler 1 1
Elever fra deltakerskolene 33 33
Antall avgitte stemmer 15 16
Deltakerprosent 45.5% 48.5%
Antall gyldige stemmer 13 13
Antall forkastede stemmer 2 3
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Aurland, Sogn og Fjordane i 2005
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Sogn jordbruk Papirvalg 33 15 45.5 13 2

For forklaring av valgformene, klikk her.