Skolevalgresultater for Balestrand, Sogn og Fjordane

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1997 prosent
RV
2.0
SV
2.5
A
3.0
SP
26.8
MDG
1.0
KrF
58.1
V
3.0
H
2.0
FrP
1.0
NKP
0.0
NLP
0.5
FLP
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1997 1991
PartiStemmer%+/-%
Andre---0.0
RV42.0-0.6
SV52.5-5.9
A63.0-8.2
SP5326.8-14.7
MDG21.0-*
KrF11558.1-60.6
V63.0-1.8
H42.0-2.9
FrP21.0-5.3
NKP00.0-*
NLP10.5-*
FLP00.0-*

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1995. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1997 1991
Deltakerskoler 1 1
Elever fra deltakerskolene 201 178
Antall avgitte stemmer 198
Deltakerprosent 98.5%
Antall gyldige stemmer 198 170
Antall forkastede stemmer 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Balestrand, Sogn og Fjordane i 1997
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Sygna vgs. Papirvalg 201 198 98.5 198 0

For forklaring av valgformene, klikk her.