Skolevalgresultater for Flora, Sogn og Fjordane

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1999 prosent
RV
11.1
SV
24.0
A
31.1
SP
9.4
KrF
0.9
V
3.4
H
9.4
FrP
10.6

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1999 1997 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%
Andre---3.30.00.7
RV3911.1+0.111.01.42.9
SV8424.0+4.919.126.68.2
A10931.1+11.120.028.037.4
SP339.4+6.03.410.96.9
KrF30.9-3.03.92.62.1
V123.4-10.013.410.58.0
H339.4+1.67.88.116.2
FrP3710.6-7.518.111.917.6

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1999 1997 1991 1989
Deltakerskoler 1 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 410 463 507 551
Antall avgitte stemmer 367 414
Deltakerprosent 89.5% 89.4%
Antall gyldige stemmer 350 409 421 476
Antall forkastede stemmer 17 5
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Flora, Sogn og Fjordane i 1999
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Flora vgs. Papirvalg 410 367 89.5 350 17

For forklaring av valgformene, klikk her.