Skolevalgresultater for Lund, Rogaland

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1999 prosent
RV
0.0
SV
0.0
A
30.8
SP
23.1
MDG
0.0
KrF
15.4
V
0.0
H
0.0
FrP
23.1
PP
0.0
FLP
7.7

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1999 1997 1995
PartiStemmer%+/-%%
Andre---0.10.0
RV00.00.00.00.0
SV00.0-14.314.30.0
A430.8+9.421.415.4
SP323.1-5.528.623.1
MDG00.00.00.00.0
KrF215.4+8.37.130.8
V00.00.00.00.0
H00.0-7.17.115.4
FrP323.1+1.721.415.4
PP00.00.00.00.0
FLP17.7+7.70.00.0

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1999 1997 1995
Deltakerskoler 1 1 1
Elever fra deltakerskolene 16 14 15
Antall avgitte stemmer 13 14 13
Deltakerprosent 81.2% 100.0% 86.7%
Antall gyldige stemmer 13 14 13
Antall forkastede stemmer 0 0 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Lund, Rogaland i 1999
Skole Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Dalane vgs., filial Moi Papirvalg 16 13 81.2 13 0

For forklaring av valgformene, klikk her.