Skolevalgresultater for Arbeidsinstituttet Buskerud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over deltakelse for hver skole i gruppen
Skole 2017 2015 2013 2011 2009 2003 2001 1993 1991
AI Drammen 73 28 32 54 30 31 24 98 65
AI Kongsberg 11 6
AI Ringerike 8 17
AI Midtfylket 13 6

Tabellen viser antall gyldige stemmer for de årene skolene har deltatt (En evt. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Tabellen viser alle skoler i gruppen, og antall gyldige stemmer for gitt år hvis skolen deltok det året, (en ev. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Valgår:

PartiValgresultat 2015 prosent
Rødt
3.3
SV
6.7
A
33.3
SP
3.3
MDG
6.7
KrF
3.3
V
10.0
H
8.3
FrP
21.7
PIR
1.7
KYST
0.0
DEM
0.0
KRISTNE
1.7

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2015 2013 2011 2009 2003 2001 1993 1991
PartiStemmer%+/-%%%%%%%
Andre---1.65.410.00.08.335.717.0
Rødt23.3+1.71.65.616.7****
SV46.7-1.58.20.023.36.516.78.24.6
A2033.3+21.811.544.46.725.820.829.633.8
SP23.3+3.30.00.06.70.04.21.07.7
MDG46.7+5.11.60.00.00.00.0**
KrF23.30.03.31.90.06.50.04.17.7
V610.0+6.73.35.60.00.00.01.01.5
H58.3-40.949.211.123.325.88.313.37.7
FrP1321.7+15.16.624.110.032.341.77.120.0
PIR11.7-11.413.1******
KYST00.00.00.01.90.00.00.0**
DEM00.00.00.00.03.33.2***
KRISTNE11.7+1.70.0******

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2013. * = Partiet stilte ikke til valg.

Summert valgstatistikk for alle skoler i gruppen
2015 2013 2011 2009 2003 2001 1993 1991
Antall skoler 4 4 1 1 1 1 1 1
Antall stemmeberettigede 123 95 97 58 50 28 115 86
Antall avgitte stemmer 79 69 73 31 31 24
Deltakerprosent 64.2% 72.6% 75.3% 53.4% 62.0% 85.7%
Antall gyldige stemmer 60 61 54 30 31 24 98 65
Antall forkastede stemmer 19 8 19 1 0 0
Antall blanke stemmer 18 8 18 1
Antall ugyldige stemmer 1 0 1 0

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i gruppen i 2015
Skole Valgform Elever Stemmer Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
AI Drammen Papirvalg 69 40 58.0 28 12 11 1
AI Kongsberg Papirvalg 17 12 70.6 11 1 1 0
AI Midtfylket Papirvalg 21 15 71.4 13 2 2 0
AI Ringerike Papirvalg 16 12 75.0 8 4 4 0

For forklaring av valgformene, klikk her. For å sammenligne skolene klikk her.