Skolevalgresultater for Arbeidsinstituttet Buskerud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over deltakelse for hver skole i gruppen
Skole 2017 2015 2013 2011 2009 2003 2001 1993 1991
AI Drammen 73 28 32 54 30 31 24 98 65
AI Kongsberg 11 6
AI Ringerike 8 17
AI Midtfylket 13 6

Tabellen viser antall gyldige stemmer for de årene skolene har deltatt (En evt. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Tabellen viser alle skoler i gruppen, og antall gyldige stemmer for gitt år hvis skolen deltok det året, (en ev. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Valgår:

PartiValgresultat 2011 prosent
Rødt
5.6
SV
0.0
A
44.4
SP
0.0
MDG
0.0
KrF
1.9
V
5.6
H
11.1
FrP
24.1
NKP
5.6
KYST
1.9
KS
0.0
DEM
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2011 2009 2003 2001 1993 1991
PartiStemmer%+/-%%%%%
Andre---6.70.08.335.717.0
Rødt35.6-11.116.7****
SV00.0-23.323.36.516.78.24.6
A2444.4+37.76.725.820.829.633.8
SP00.0-6.76.70.04.21.07.7
MDG00.00.00.00.00.0**
KrF11.9+1.90.06.50.04.17.7
V35.6+5.60.00.00.01.01.5
H611.1-12.223.325.88.313.37.7
FrP1324.1+14.110.032.341.77.120.0
NKP35.6+2.33.30.00.0**
KYST11.9+1.90.00.00.0**
KS00.00.00.0*0.0**
DEM00.0-3.33.33.2***

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.

Summert valgstatistikk for alle skoler i gruppen
2011 2009 2003 2001 1993 1991
Antall skoler 1 1 1 1 1 1
Antall stemmeberettigede 97 58 50 28 115 86
Antall avgitte stemmer 73 31 31 24
Deltakerprosent 75.3% 53.4% 62.0% 85.7%
Antall gyldige stemmer 54 30 31 24 98 65
Antall forkastede stemmer 19 1 0 0
Antall blanke stemmer 18 1
Antall ugyldige stemmer 1 0

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i gruppen i 2011
Skole Valgform Elever Stemmer Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
AI Drammen Papirvalg 97 73 75.3 54 19 18 1

For forklaring av valgformene, klikk her.