Skolevalgresultater for Arbeidsinstituttet Buskerud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over deltakelse for hver skole i gruppen
Skole 2017 2015 2013 2011 2009 2003 2001 1993 1991
AI Drammen 73 28 32 54 30 31 24 98 65
AI Kongsberg 11 6
AI Ringerike 8 17
AI Midtfylket 13 6

Tabellen viser antall gyldige stemmer for de årene skolene har deltatt (En evt. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Tabellen viser alle skoler i gruppen, og antall gyldige stemmer for gitt år hvis skolen deltok det året, (en ev. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Valgår:

PartiValgresultat 2009 prosent
Rødt
16.7
SV
23.3
A
6.7
SP
6.7
MDG
0.0
KrF
0.0
V
0.0
H
23.3
FrP
10.0
NKP
3.3
KYST
0.0
KS
0.0
DEM
3.3
Vigrid
6.7

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2009 2003 2001 1993 1991
PartiStemmer%+/-%%%%
Andre---0.08.335.717.0
Rødt516.7-****
SV723.3-6.516.78.24.6
A26.7-25.820.829.633.8
SP26.7-0.04.21.07.7
MDG00.0-0.00.0**
KrF00.0-6.50.04.17.7
V00.0-0.00.01.01.5
H723.3-25.88.313.37.7
FrP310.0-32.341.77.120.0
NKP13.3-0.00.0**
KYST00.0-0.00.0**
KS00.0-*0.0**
DEM13.3-3.2***
Vigrid26.7-****

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.

Summert valgstatistikk for alle skoler i gruppen
2009 2003 2001 1993 1991
Antall skoler 1 1 1 1 1
Antall stemmeberettigede 58 50 28 115 86
Antall avgitte stemmer 31 31 24
Deltakerprosent 53.4% 62.0% 85.7%
Antall gyldige stemmer 30 31 24 98 65
Antall forkastede stemmer 1 0 0
Antall blanke stemmer 1
Antall ugyldige stemmer 0

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i gruppen i 2009
Skole Valgform Elever Stemmer Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
AI Drammen Papirvalg 58 31 53.4 30 1 1 0

For forklaring av valgformene, klikk her.